پتینه کاری

فواید پتینه

پتینه نسبت به نقاشی ساختمان تبریزرنگ‌های ساده دلنشین تر و خاص‌تر می باشد. همچنین فضای زندگی و کار را زیبا و پر نشاط می کند. اجرای پتینه کاری روی هر سطحی امکان پذیر است. مانند دیوار ها، سقف، سطوح فلزی، پاراوان ها، پارتیشن ها و … پوشاندن ترک و موج های دیوار و سقف ها […]

اسکرول
Call Now Button